Blogs

De 20 Francs/8 forint van Keizer & Koning Frans Jozef-banner
Keizer en Koning Frans Jozef was van de oude stempel. Conservatief, streng doch rechtvaardig, en een toegewijde bestuurder van het land. Al op 18 jarige leeftijd werd hij opgeworden tot keizer van Oostenrijk. Hij trouwde enkele jaren later met mijn knappe nicht Elisabeth in Beieren (over wiens leven de film-trilogie Sissi gemaakt werd). Tijdens...

De 5 meest bijzondere gebeurtenissen van 2017 volgens directeur Maarten Clement
2017 was weer een bewogen jaar voor verzamelaars. We zagen veel prachtige eerbetonen en veel gedenkwaardige herdenkingen. Het was een jaar waarin de enige Belgische Munt haar deuren sloot. Maar ook een jaar waar we veel prachtige nieuwe munten zagen verschijnen, en veel heruitgiftes van iconen mochten verwelkomen. Om terug te blikken op dit...

Jezus en de Byzantijnen: de eerste verschijning van Christus in de numismatiek
Wanneer kunt u een voorwerp uit de 10de eeuw in uw hand houden? Dat kan vrijwel alleen maar met een munt. Munten uit deze periode zijn echter enorm schaars. Daarom prijs ik mij extra gelukkig dat wij de hand hebben weten te leggen op munten die zijn geslagen tussen 1059 en 1067 na Chr.: een gouden Scyphaat. De Scyphaat is een bijzondere munt in...

Noodgeld van Gent uit de Eerste Wereldoorlog
Vandaag bespreken we een heel bijzondere serie munten: het noodgeld van Gent. Geslagen in 1915 in bezet België, onder de meest benarde omstandigheden die ons land ooit gekend heeft. Het Belgische volk, wonend in een land verscheurd door oorlog, moest toch op een manier haar boodschappen betalen. We vertellen het verhaal van een weerbarstig België...

Lang leve de koning
Deze maand overleed Koning Michaël van Roemenië op 96-jarige leeftijd. Hij overleed in Zwitserland, in het huis waar hij lange tijd woonde toen hij in ballingschap leefde op de vlucht voor de Sovjet-Unie. Hij een van ´s werelds oudste regerende staatshoofden, en het enige staatshoofd dat aan de macht was zowel tijdens als na de Tweede...

Leopold I
Op 10 december 1865 overleed Leopold I, de eerste Koning der Belgen. Het was een bijzondere man; gerespecteerd militair, begenadigd diplomaat, charmante edelman en geliefde Koning. Vandaag eren we onze eerste koning, Leopold I.

De volkstelling te Bethlehem, door Pieter Bruegel de Oude
Pieter Bruegel de Oude schilderde De volkstelling te Bethlehem in 1566. Hij was toen al vele jaren een gerenommeerd kunstschilder in Brussel. Zijn naam Bruegel of ook wel Breughel zou verwijzen naar het dorp Breugel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Pieter zou daar tussen 1525 en 1530 geboren zijn. Andere kunsthistorici noemen de...

De 5 Dollar van de Verenigde Staten
Tegenwoordig is de Amerikaanse Dollar zonder enige twijfel de belangrijkste valuta ter wereld. Het is de standaard waar alle andere muntsoorten zich mee verhouden. Het is dankzij de ongekende bloei van de Verenigde Staten tijdens de Gouden 19de Eeuw dat ‘de Eagle’ heeft kunnen uitgroeien tot het grote icoon dat het vandaag de dag is.